DM4A

DM4A

Fuktmätare Typ DM4A för
trä, byggnadsmaterial, papper och kartong
 
ANVÄNDARINSTRUKTION
De elektroniska fuktmätarn DM4A används för att sekundsnabbt bestämma
(beräkna mäta) fukten i materialet.
Fuktens medelvärde mäts ner till ett djup av 30mm.
 
 
"DM4A, (BD-2)" marknadens mest sålda indikator. Mäter fukt i % oförstörande i trä, byggnadsmaterial, papper och kartong, mm.
 
 
Nytt pris: 5.600:- exl. moms.